Cookies & Persondata

Databeskyttelse

Peak rekrutterings databeskyttelse

Her finder du Peak Rekrutterings databeskyttelse, hvor du kan finde information om fortrolighed, dine rettigheder, samt hvordan vi benytter cookies.

Fortrolighed og databeskyttelse

Hos Peak Rekruttering er vi dataansvarlige for de oplysninger, du har registreret hos os, og vi tager databeskyttelse alvorligt. Vi behandler persondata og har derfor vedtaget nedenstående databeskyttelsespolitik, der sikrer, at dine persondata behandles i overensstemmelse med gældende lovgivning (Persondataloven og den Europæiske Persondataforordning GDPR).

Peak Rekruttering er en stillingsbesættende virksomhed, som har til formål at hjælpe andre virksomheder (vores kunder) med at finde og ansætte de rette medarbejdere til ledige stillinger hos dem. Således behandler vi dine data for at kunne varetage vores kunders interesse om at ansætte nye medarbejdere.

Kontaktoplysninger

Peak Rekruttering ApS
Voldbjergvej 16B 2. sal,
8245 Risskov

CVR: 25699564

Kontaktperson:
Allan Jessen,
tlf. 27 79 54 49,
aj@peakrekruttering.dk

Kontaktperson:
Bettina Askjær,
tlf. 25 54 00 01,
bea@peakrekruttering.dk

Dine rettigheder

I det følgende kan du læse mere om, hvilke rettigheder du har, når dine oplysninger er registreret hos Peak Rekruttering

Dine rettigheder kan du altid gøre brug af ved at rette henvendelse til os. Se vores kontaktoplysninger øverst på siden.

  • Du har altid ret til at få oplyst, hvilke oplysninger vi har om dig, samt hvad de bruges til og hvordan de bruges
  • Du har altid ret til at få ændret dine oplysninger. Dette kan du selv gøre ved at logge ind her. Men du kan også rette henvendelse til os for at få ændret dine oplysninger
  • Du har altid ret til at få slettet dine oplysninger hos os
  • Du har altid ret til at modsætte dig behandling af dine oplysninger
  • Du har altid ret til at få en kopi/udskrift af dine oplysninger
  • Du har altid ret til at modsætte dig profilering. Vi gør dog opmærksom på, at Peak Rekruttering kun i meget sjældne tilfælde anvender profilering, da der i behandling af oplysninger til evaluering af et kandidatur til en stilling, yderst sjældent vil blive tale om fuldt automatiserede behandlingsaktiviteter.
  • Såfremt du undervejs i rekrutteringsprocessen har givet specifikt samtykke i forbindelse med behandling af dine oplysninger, har du altid ret til at trække dette samtykke tilbage
  • Hvis du mener, at vores behandling af en oplysning om dig ikke lever op til lovgivningen, har du mulighed for at klage til Datatilsynet.

Nedenfor kan du læse mere om hvorledes vi opbevarer og behandler dine data, således at vi overholder datalovgivningen på området.

Cookies

Vi bruger cookies til at understøtte indsamling af data om brug af websitet. Det gør vores site bedre og sikrer, at vi præsenterer indholdet på den bedste mulige måde for vores brugere.

Indsamling af data

Når du søger en konkret stilling via https://peakrekruttering.dk/ eller opretter en profil via vores database vil du automatisk blive bedt om, at udfylde og uploade følgende almindelige personoplysninger:

Email-adresse, fornavn, efternavn, fødselsdato, køn, telefonnummer, adresse, cv, ansøgning, samt øvrige dokumenter, du selv ønsker at uploade.

Formålet med at indsamle disse oplysninger er at kunne kontakte dig, samt at foretage en indledende vurdering (screening) af din faglige baggrund med henblik på, at matche dine kompetencer til den konkrete stilling.

Hvis du inviteres videre i en rekrutteringsproces hos os, vil det ofte blive nødvendigt at indsamle flere almindelige personoplysninger om dig gennem telefonisk dialog, afholdelse af interviews, personprofilanalyser, samt eventuelt referenceindhentning.

Formålet og baggrunden for at kunne behandle disse oplysninger, er en afvejning af, at kunne varetage: Din interesse i at kandidere til en stilling, Peaks interesse i at kunne vurdere og præsentere relevante kandidater for vores kunder, samt vores kunders interesse i at modtage relevante ansøgere med henblik på at ansætte en ny medarbejder. Således vil dine oplysninger altså blive behandlet for at Peak Rekruttering kan give en objektiv og dybdegående vurdering af, om du kan være den rette kandidat til en konkret stilling.

Som udgangspunkt behandler Peak Rekruttering ikke følsomme personoplysninger i rekrutteringsprocessen og skulle dette alligevel blive en nødvendighed, vil det ikke foregå uden dit udtrykkelige samtykke hertil, ligesom eventuelle følsomme personoplysninger heller ikke vil blive videreformidlet til vores kunder uden dit udtrykkelige samtykke hertil.

Når du ansøger en stilling hos en af vores kunder gennem vores hjemmeside, vil du i forbindelse med registrering af dine oplysninger blive spurgt om, hvorvidt du ønsker, at vi efter den konkrete rekrutteringsproces´ udløb, gemmer dine oplysninger i vores CV-database. Formålet med at gemme dine oplysninger i vores database er, at Peak Rekruttering i fremtiden vil kunne søge dig frem i databasen og kontakte dig, når vi ser et potentielt match mellem dine kompetencer og en ledig stilling hos vores kunder. Et eksempel på en sådan søgning kan være søgning i dit cv efter nøgleord, der giver udtryk for en specifik faglig kompetence, eller en søgning baseret på baggrund af postnumre for at finde kandidater, der bor i nærheden af en specifik arbejdsplads, hvortil vi skal finde en medarbejder.

Opbevaring af data

De oplysninger du registrerer, og som vi indhenter i forbindelse med din ansøgning til en konkret stilling, bliver gemt i vores elektroniske rekrutteringssystem, som sikrer en sikker, lovlig og fortrolig behandling af dine oplysninger. I løbet af rekrutteringsprocessen vil du i nogle tilfælde også blive bedt om at udfylde almindelige personoplysninger i forbindelse med personlighedstest. Disse oplysninger bliver ligeledes opbevaret i et elektronisk system, der sikrer en sikker, lovlig og fortrolig behandling af dine oplysninger.

Vi gemmer dine oplysninger i op til et år fra den dato, hvor dine oplysninger er blevet registreret i det pågældende system. Dette gør vi for at kunne behandle data gennem hele rekrutteringsprocessens varighed og for at kunne evaluere dine oplysninger i en umiddelbar og rimelig tid efter rekrutteringsprocessens udløb. Formålet med også at behandle dine data umiddelbart efter rekrutteringsprocessens udløb er at kunne genetablere kontakten til dig, hvis du eksempelvis har fået afslag på dit kandidatur, hvorefter ændringer i stillingsindholdet medfører, at du alligevel kan betragtes som en relevant kandidat til stillingen.

Hvis du ved registreringen af dine personlige oplysninger i vores rekrutteringssystem takker ja til, at vi gemmer dine oplysninger i vores database, vil dine oplysninger blive gemt i to år fra den dato, hvor du har registreret dine

oplysninger. Inden udløbet af disse to år vil du på mail modtage påmindelse om, at vi snart sletter dine data. I denne mail vil du også modtage et link, hvor du har mulighed for at forlænge lagringen af dine data med yderligere to år.

Oplysninger, som er registreret i forbindelse med personlighedstest, vil altid kun blive gemt i op til et år.

Dine oplysninger vil blive opbevaret i IT-systemer, som er leveret af anerkendte IT-udbydere, som opfylder datalovgivningen.

Behandling af dine data

Behandling af dine data er en nødvendighed for at kunne præsentere dit kandidatur for den virksomhed, du har søgt en stilling hos. Ønsker du ikke at registrere de oplysninger, som du bedes udfylde, når du ansøger en stilling gennem vores hjemmeside, kan vi desværre ikke betragte dig som en kandidat til stillingen og vores kunde vil således ikke blive præsenteret for dit kandidatur.

Når du har ansøgt en konkret stilling hos vores kunder, betragter vi det både som værende i din, vores og kundens interesse at præsentere dine oplysninger for kunden, så denne vil kunne foretage en objektiv vurdering af, om du kan være dette rette match til en ledig stilling hos virksomheden. Derfor forbeholder vi os retten til at videregive almindelige personoplysninger til en betroet repræsentant/betroede repræsentanter hos den virksomhed, som du har ansøgt en stilling hos. Denne eller disse repræsentanter vil ligeledes håndtere oplysninger med fortrolighed og i overensstemmelse med gældende lovgivning. Som nævnt ovenfor vil eventuelt indhentede følsomme personoplysninger ikke blive videregivet uden dit udtrykkelige samtykke hertil.

Hvis vi behandler dine oplysninger i forbindelse med en søgning efter specifikke kompetencer i vores database, vil dine oplysninger ikke blive videregivet til vores kunder uden dit samtykke hertil.

Dine oplysninger vil ikke på noget tidspunkt blive overført til 3. lande.